Intranett i 2023: Tenn motivasjonsgnisten, reduser kostnadene og øk produktiviteten din

Personal
Lønnsomhet

Formål, formål, formål 🎯.

Generasjon Z og millenniumsgenerasjonen har ett viktig fellestrekk: De søker fellesskap og et større formål med arbeidet sitt. Hvis du ikke gir dem en motivasjonsfaktor utover lønnen, kan du like gjerne vinke farvel til dem 👋 og akseptere kostnadene💸 ved å erstatte dem hele tiden.

Så hva kan du gjøre for å holde på de ansatte lenger og dermed redusere de totale kostnadene?

Indre motivasjon er nøkkelen. Spør deg selv: Hva er formålet med virksomheten din? Hva prøver du å oppnå utover å servere burgere? Hvorfor åpnet du restauranten? Hvordan engasjerer du de ansatte?

Er du ikke overbevist? Gallup, et ledende forskningsselskap, har påvist en sterk sammenheng mellom medarbeiderengasjement og prestasjoner. De 25 % mest engasjerte arbeidsplassene har i gjennomsnitt 18 % høyere produktivitet.

Engasjement = Produktivitet = Omsetning 🚀.

Hvis du ikke allerede visste det, håper vi at det ga deg innsikt i hvorfor du bør digitalisere formålet ditt og spre budskapet i hele bedriften. Det neste naturlige steget er selvsagt hvordan du kan spre budskapet og engasjere de ansatte.

Det finnes selvsagt flere måter å gjøre det på, og en av dem er å sørge for å ha en god informasjons- og kommunikasjonsplattform, eller som vi kaller det, et sosialt intranett. Her er en kort oppsummering av noen av de viktigste fordelene:

 1. Bedre tilgang til informasjon: En intranettløsning kan bli et sentralisert virtuelt miljø ("et knutepunkt") der alle ansatte enkelt får tilgang til viktig informasjon og ressurser, for eksempel prosedyrer, arbeidsflyter, personalhåndbøker og retningslinjer. I tillegg kan snarveier gjennom integrasjoner enkelt ta deg fra og til andre systemer!
 2. Forbedret kommunikasjon: Tilgang til informasjon er én ting, men med de rette kommunikasjonskanalene, chatter, innlegg eller andre typer fora, kan medarbeiderne også oppleve at det blir enklere å samarbeide fordi de raskere finner det de trenger og hvem de skal kontakte.
 3. Økt effektivitet: Samarbeidet nevnt ovenfor øker allerede effektiviteten og dermed produktiviteten, ettersom et intranett også kan effektivisere prosesser og automatisere spesifikke oppgaver, noe som reduserer tiden og ressursene som kreves for å utføre typiske daglige oppgaver.
 4. Forbedret kunnskapshåndtering: Som nevnt gir bedre tilgang til informasjon de ansatte mulighet til å handle raskere. Med det, og med den rette innstillingen i organisasjonen, kan de ansatte også bli et bedre kunnskapsnettverk for hverandre ved å dele ekspertise og beste praksis i ulike kanaler.
 5. Økt medarbeiderengasjement: Et godt intranett bygger på det ovennevnte og kan skape en følelse av tilhørighet og fellesskap og engasjere medarbeiderne i hverandre, noe som gir grunnlag for innovasjon og samarbeid og 18 % høyere produktivitet 😉.
 6. Forbedret sikkerhet: Private sosiale medier brukes ofte av bedrifter til intern kommunikasjon. Det er rett og slett et sikkerhetsmessig mareritt på grunn av GDPR og det faktum at du ikke eier dataene.

Hva bør jeg tenke på når jeg velger et engasjementsprogram? 🤔

Hver virksomhet er unik, med sine egne utfordringer, begrensninger og ideer om hva som kreves. Derfor har vi satt opp en generell liste som vi mener du bør ha i bakhodet, uten noen bestemt rekkefølge:

 • Brukervennlighet: Programmet er til for de ansatte, og bør derfor fungere på alle tekniske nivåer. Det er viktig at programmet er enkelt å bruke, lett å navigere i og har et brukervennlig grensesnitt.
 • Skalerbarhet: Etter hvert som du vokser, bør plattformen enkelt kunne vokse med deg. Velg derfor en plattform der innstillingene raskt kan tilpasses nye ansatte og lokasjoner, for eksempel automatisk gruppemedlemskap.
 • Integrering: best-of-breed eller pakkeløsning? Det er alltid et vanskelig spørsmål. Uansett hva du velger, er integrasjon avgjørende for at det skal være enkelt å navigere mellom tjenestene dine. Hvis det ikke er enkelt, vil ikke de digitale systemene dine bli brukt.
 • Tilgjengelighet: Bare nettsted? Glem det! Plattformen må være tilgjengelig fra alle enheter, hvor som helst, og push-varsler er et must.
 • Kostnadseffektivt: Å bruke penger på et intranett bør være i tråd med målene dine og de foreslåtte fordelene, slik at du ser et netto positivt forhold mellom intranettet og de ansattes bruk av det. Det bør heller ikke koste noe å komme i gang.
 • Tilpasningsdyktighet: Hver organisasjon er unik, så du må kunne tilpasse intranettet til organisasjonens spesifikke behov.

I denne artikkelen vil vi bare gi deg grunnleggende informasjon om "hvorfor" du trenger å engasjere medarbeiderne dine og "hvilke" kriterier du bør ha i tankene. Det kan være utgangspunktet for å finne et intranett, eller det kan være nok til å komme i gang. Uansett håper vi at det gir deg innsikt i hvor viktig det er å holde seg i forkant av den teknologiske utviklingen for å sikre langsiktig vekst for organisasjonen din!

Finn mer informasjon innsikt i intranett hos Ziik📣