Personvern og GDPR.

Her finner du informasjon om hvordan vi jobber med GDPR.

Dokument


GDPR Dictionary - Databeskyttelse for restauratører

GDPR og Caspeco - Ofte stilte spørsmål

Kravspesifikasjon Caspeco

Vilkår og betingelser

Manuell Caspeco Checkout 2020

PERSONELL-APP – PERSONVERN

Informasjon om behandling av personopplysninger

Denne applikasjonen leveres via Caspeco AB til Caspeco ABs ansatte. I denne behandlingen av personopplysninger er Caspeco AB personopplysningsassistent og kundene er ansvarlige for personopplysningene. Dette betyr at Caspeco AB kun behandler dine data etter instruks fra din arbeidsgiver, som igjen behandler dine personopplysninger på grunnlag av arbeidsavtalen. Ønsker du mer informasjon om din arbeidsgivers behandling av dine personopplysninger, henvises du til din nærmeste leder.

For å tilby tjenesten i denne applikasjonen vil Caspeco AB behandle følgende personopplysninger:

  • Brukerinformasjon (e-postadresse etc.)
  • Arbeidsinformasjon (navn, adresse osv.)
  • Arbeidstid (inkludert fravær og ferie)
  • Ansettelsesdokumenter og lønnsspesifikasjoner


Din informasjon deles med våre underassistenter for å levere søknaden vår, men behandles ikke videre av dem til noe annet formål. Dine data vil ikke bli overført til tredjeland.

Caspeco AB vil beholde opplysningene dine så lenge vi har en avtale med din arbeidsgiver og deretter lagres for ulike lovkrav. Når den tiden har gått, vil din personlige informasjon bli slettet. Du har rett til å få informasjon gratis om hvilke personopplysninger som oppstår om deg i din arbeidsgivers og Caspeco ABs virksomhet. Hvis du mener at informasjon om deg er feil eller villedende, bør du kontakte oss umiddelbart.

All behandling av personopplysninger skjer i samsvar med bestemmelsene i personvernlovgivningen. Hvis du har spørsmål om hvordan Caspeco AB behandler dine personopplysninger, er du velkommen til å kontakte oss.

Kontakt
gdpr@caspeco.se
018-10 00 18

Vi støtter deg hele veien!

Vil du vite mer om hvordan vi kan bidra til å effektivisere din virksomhet og øke lønnsomheten?