AI-restaurant

Rollen til kunstig intelligens i fremtidens restauranter

Lønnsomhet

Kunstig intelligens (AI) har gradvis gjort sitt inntog i restaurantbransjen og gir restauratører muligheten til å jobbe på nye måter. For de virksomhetene som kan dra nytte av teknologien og bruke den på riktig måte, åpner det seg en rekke muligheter. I denne artikkelen ser vi nærmere på de første skrittene restaurantbransjen har tatt for å integrere kunstig intelligens, og hvordan det kan påvirke bransjens fremtid.

 

Kunstig intelligens i restaurantbransjen
Høres det ut som en dårlig sci-fi-film? Eller høres det helt naturlig ut? AI er et vannskille på mange måter, men én ting er sikkert: AI er på vei inn i restaurantbransjen.

Som et første skritt har vi nylig lansert AI-prognosetjenesten som en del av Caspeco Analyse. Prognosene bruker AI-modeller til å kombinere historiske salgsdata med eksterne faktorer for best mulig å forutsi fremtidig salg. På denne måten kan kundene våre få et grunnlag å ta hensyn til før de planlegger eller legger inn bestillinger. 

Analysen er én måte AI allerede kan hjelpe kundene våre på, men i nær fremtid vil vi lansere flere AI-verktøy. Disse verktøyene vil gjøre planleggingen enklere og gjøre det mulig for personalet å automatisere rutinemessige og tidkrevende oppgaver. Tanken er at verktøyene skal frigjøre tid for restaurantpersonalet slik at de kan fokusere på mer kreative og serviceorienterte oppgaver.

Hvorfor AI?

For oss i Caspeco er målet alltid å tilby kundene våre bedre og mer lønnsomme tjenester. Vi ser implementeringen av AI som en del av dette målet. Ved å innføre AI-teknologi i tjenestene våre kan vi finne nye måter å jobbe på som er til fordel for både kundene og bransjen som helhet.

Vi er overbevist om at det at vi står med ett bein i service og ett i teknologi, gir oss en unik mulighet til å kombinere de to på en måte som kan tilføre verdi til bransjen som helhet.


Muligheter

AI har et stort potensial til å forenkle rutinemessige og tidkrevende aktiviteter. Det kan redusere risikoen for feil og frigjøre tid og ressurser til mer kreative og verdiskapende oppgaver.

Noen organisasjoner tester allerede ut nye måter å effektivisere driften på. En av disse måtene er å bruke kunstig intelligens til å optimalisere menyer og lagerbeholdning. Ved hjelp av AI kan restauranter få forslag til hvilke retter de bør inkludere i menyen og hvilke ingredienser de bør bestille.

En annen interessant mulighet med AI er gjesteopplevelsen i forbindelse med lojalitet og apper. Ved å samle inn og analysere data om gjesten kan AI skape personlige anbefalinger og tilbud basert på data og maskinlæring.

Det finnes selvsagt mange flere muligheter med AI, og som tidligere nevnt er potensialet enormt. Med alle disse mulighetene er det ganske sikkert at AI vil få en plass i restauranten, men i hvilken grad og på hvilke måter gjenstår å se.

Hva er god AI?

For at en AI skal fungere så godt som mulig, er det noen faktorer som må tas i betraktning. Datamengden er en av disse faktorene. Data er viktig for å utvikle og trene opp en god AI fordi det gir algoritmer og modeller nok informasjon til å lære. Jo mer data som er tilgjengelig, desto mer omfattende og representativ blir kunnskapsbasen.

En annen faktor som er minst like viktig, er hvordan og innenfor hvilke rammer AI brukes. Med dette mener vi at AI fungerer best når den integreres med de riktige verktøyene, når de som bruker den, tror på funksjonen og når den brukes på et område som kan utnytte dens fulle potensial. Akkurat som det er kokken og ikke knivene som skaper det som havner på tallerkenen, er det bruken av AI og ikke AI-en i seg selv som bestemmer sluttresultatet.
‍.

Fremtidens restaurant

AI vil sikkert bli møtt med blandede følelser, men med tiden tror vi at AI i en eller annen form vil være å finne i nesten alle restauranter - selvfølgelig i ulik grad avhengig av bransje og forutsetninger.

På samme måte som digitaliseringen har endret det administrative arbeidet, tror vi at AI vil lette oppgaver som tidligere har krevd tid og manuelt arbeid. En positiv konsekvens av dette tror vi vil være reduserte feilmarginer - spesielt for større kjeder som jobber med store innkjøp og svært tidkrevende administrasjon.

Til slutt vil vi understreke at når ny teknologi ikke tas imot eller brukes på riktig måte, er det vanskelig å få den til å fungere. Hvis dere som organisasjon er interessert i å innføre AI-teknologi, er det derfor viktig å sette seg inn i verktøyene og - kanskje viktigst av alt - forankre konseptet hos medarbeiderne som skal bruke det.