funksjoner - stab

alt du trenger

Nedenfor er en liste over alle funksjoner som inngår i Personal.

Hjelp
Systemet oppdager når du legger inn motstridende verdier på jobben og advarer, det er også hjelpefiler og guider i systemet
Daglig avstemming
Godkjenn tider, riktige tider, riktig pause, kosthold, stasjon eller del passet. Skriv inn fravær eller merk passet med årsak til forskjellen mot timeplanen
Avstemmingsrapporter / Lønnsstatistikk
Regelmessige rapporter som hjelper i avstemmingsarbeidet vedrørende lønn. Mulighet til å lage egne rapporter. Også lønnsstatistikk som skal rapporteres til ulike instanser innenfor lønnsområdet, som FORA-rapporten
Arbeidsgiverattest
Enkel måte å få arbeidsgiversertifikat på. Integrasjon med Arbetsgivarintyg.nu
Bevis på ansettelse
Enkelt å lage ansettelsesbevis da disse er fylt med informasjon fra ansettelsen
Eksporter regnskap
Regnskap eksporteres via SIE-fil
Regnskapsdokumentasjon
Klikk på en konto for å se direkte hvilke personer og lønnshendelser som påvirker regnskapsposten
Lønnsspesifikasjon
Send lønnsspesifikasjoner sikkert med lenke til den ansattes portal/app hvor lønnsspesifikasjonen vises
Arbeidsgivererklæring
Arbeidsgivererklæring på individnivå - oversikt og oppretting av AGI-fil for opplasting hos Skatteverket i Sverige
Bankfiler
Format: KI, SUS og LB samt det nye standardformatet "bankfil XML" ISO 20022
Advarselsliste
Varselslisten viser hva som må utbedres eller bør noteres før måneden kan utføres. Funksjon med snarvei til området/ansatt som må utbedres
Utbetalingsliste
Utbetalingslisten viser månedens lønnsutbetalinger
Intuitiv lønnshåndtering
Intuitiv lønnsstyring hvor fanene for de ulike trinnene er plassert i den rekkefølgen de skal håndteres
Oversikt
Oversikt over årets måneder med både lønnsperiode og utbetalingsdato og klar status på hvilke måneder som er utført
Sluttlønn
Sluttlønnsfunksjon. Enkelt å lage sluttlønn da alle sluttlønnssaldoer håndteres i Sluttlønnsfunksjonen
Tillegg og fradrag
Registrer midlertidige eller løpende tillegg og fradrag. Oversikt over alle registrerte tillegg og fradrag
Fraværshåndtering
Planlegging av fravær etter timeplan, stillingsprosent eller manuelt. Se og administrer rapportert fravær. Kopier fravær. Godkjenne funksjon ved hvert fravær. Oversikt over alt registrert fravær
Balansere
Per ansatt. Egen fane for saldo både periode- og årssaldo
Timerapportoppsummering
Stemplet tid, OB-tid, kosthold, fraværstimer, overtid, timepris, helligdager m.m.
Ledelse og flyter
Enkel håndtering og flyt for godkjenning av lønnssammendrag
Hurtigkoblinger
For å redigere lønnshendelser, kontonummer, skatteinnstillinger og melding på lønnsspesifikasjonen
Lønnssammendrag
Viser alle lønnshendelser, f.eks. utvalgte saldoer, varsler osv.
Innstilling av lønn
Fordeling av lønnskostnader for spesifikke ansatte. Kostnadssted som lønnskostnader skal ha for en bestemt ansatt. Holdning til lønnstilskudd
Informasjon om ansettelse
Innstillinger i henhold til juridiske og kontraktsmessige krav. Støtte til Visitaforbundet, Visita-HRF
Arbeid
Importer personopplysninger fra portalen. Oversikt for jobber som må suppleres. Filterfunksjon for personalliste
Skattetabeller
Importer avgiftstabeller via åpen API
Personlige tips
Personalet har tilgang til en app der de enkelt kan følge planlagte betalinger og sette sammen betalte tips per arbeidsplass.
Rapport og historie
Spor drikkehendelser i systemet
Betal ut tips
Velg å betale ut tips i kontanter eller betale ut med en bankfil
Distribusjonstips
Standardfordeling etter mal eller modifiser individuelt i drikkekar. Mulighet til å angre en distribusjon
Tips
Få tips direkte fra kassesystemet
Signerte dokumenter
Lagret for enkel tilgang per ansatt, tilgang via appen
Ressursplanlegging
Dokumentasjon for å kunne vurdere bookingvirksomheten
Booking belegg
Se bookingbelegg i timeplanen for valgt restaurant
Se planlegging
For valgt restaurant/enhet
Regnskapsfil
Kundefordringer og eksport av regnskapsfil
Selskapets dokumenter
Funksjon for å laste opp egne dokumenter for signering
Systemspesifikke innstillinger
Etter kategori: Sertifikat, avtale og retningslinjer (påminnelse, forfallsdatoer, signerende parter og eventuelle vedlegg)
Skrive
Integrasjon med Scrive for enkelt å signere avtaler og sertifikater elektronisk
Funksjoner for ansatte
Se når de vil jobbe og på hvilken stasjon. Bytt pass eller ønsker å bli kvitt passet. Søk etter tilgjengelige pass. Merk deg selv som utilgjengelig eller tilgjengelig, legg inn ditt eget fravær eller be om fravær. Se hvordan de er innen en periode. Les meldinger. Endre informasjon om seg selv. Skifte språk
Nyheter og dokumenter
Publiser nyheter og dokumenter til ansatte
Kommunikasjon
Send e-poster, tekstmeldinger eller meldinger til personalappen
Stempelklokke
Stempel inn og ut i henhold til timeplan. Registrer ansatte. Legg igjen en beskjed. Velg stasjon. Se personalloggen. Stempel med kode eller personnummer
Programvare for stempelklokke
Fungerer på iOS eller Windows
Ansatte
Se hvem som jobber akkurat nå og har jobbet historisk, samt spor hvordan passene deres har endret seg
Arbeidsskift
Velg kopier og lim inn pass. Fordel pasninger mellom stasjonene. Kommenter arbeidsskift. Spor historikk på arbeidsskift. Riktige og riktige tider. Endre pause & matfradrag. Skriv inn fravær. Flytte pass osv
Periodeoversikt
Funksjon for å avstemme perioder som vi planlegger riktig og den som jobber fungerer som den skal
Informer om pass
Funksjon for å informere den ansatte om passet via tekstmelding, push-varsling eller e-post
Standard kostnader
Kostnadsinnstillinger for standardkostnader
Tidsplaninnstillinger
Angi hvilke farger en stasjon skal ha, hvilke yrker som prioriteres eller hvordan timeplanen skal publiseres for hver stasjon. Styrer hvilke stasjoner som skal ha stempling i henhold til tidsplan og eller hvem som har ansvar for en stasjon. Under timeplaninnstillingene finner du også etiketter som du kan bruke i timeplanen. Angi hva personalet gjør og ikke gjør i appen deres
Skriv ut timeplanen
Ulike måter å skrive ut timeplanen på
Arbeidstidsregler
Funksjon for å se om du bryter arbeidstidsregler
Planlegg lengre periode
Lag tidsplan for flere uker basert på maler eller eksisterende tidsplan
Maler for timeplanen
Lagre og bruk maler for timeplanen
Merk passene
Lag og sett forhåndsdefinerte etiketter på passene
Notater
På ulike nivåer som den ansatte kan ta del i
Bemanningsnivå
En graf viser bemanning og forventet salg per stasjon og dag
Bytt pass
Ansatte kan bytte pass med hverandre og ønsker å unngå å jobbe en dato de er planlagt
Håndtere fravær
Se og administrer når ansatte søker om fravær, de kan legge seg som ledig eller ikke ledig
Lag pass
Som deretter kan søkes av personalet
Fravær
Kan legges til og ses direkte i timeplanen
Prognose
Salg & lønnsprosent - kan legges til på ulike nivåer og måter
Oversikt over timeplanen
Se oppsatt tid oppsummert på den ansatte eller stasjonen. Se kostnad per stasjon og dag. Se varselet i timeplanen. Se lønnsprosent i timeplanen. Se bestillingsmodus i timeplanen
Trenger tidsplan
Planlegg personer eller yrker som deretter kan erstattes av personer
Lag tidsplan ukentlig eller med jevne mellomrom
Ulike visninger for tid, stasjoner og rader med mennesker. Kan planlegges på ulike stasjoner og ulike nivåer i organisasjonen

Vi støtter deg hele veien!

Vil du vite mer om hvordan vi kan bidra til å effektivisere din virksomhet og øke lønnsomheten?