Personalsystem for restauranter

Restaurantkjeden Pinchos utvider samarbeidet med Caspeco

Lønnsomhet
trykk

Pinchos, en av Sveriges største restaurantkjeder, har besluttet å forlenge samarbeidet med sin leverandør av personalsystemer, Caspeco. Samarbeidet, som går flere år tilbake i tid, har resultert i et lønnsomt samarbeid som partene nå velger å forlenge.

Siden starten i 2012 har Pinchos vokst til en av landets største kjeder og har i dag over 75 restauranter i hele Norden. Suksessen har stilt høye krav til effektiv og lønnsom personaladministrasjon i organisasjonen. Pinchos har nå besluttet å utvide samarbeidet med Caspeco, som har levert HR-systemer til organisasjonen de siste årene.

- Vi valgte å forlenge avtalen med Caspeco og er fornøyde med den støtten verktøyet gir oss i planleggingen og oppfølgingen av bemanningen. Med gode verktøy kan vi optimalisere planleggingen og følge opp systematisk, noe som gir restaurantene våre bedre forutsetninger for å levere lønnsomhet. På kjedenivå gir verktøyet oss også forutsetninger for å analysere og videreutvikle rutinene våre på et aggregert nivå, sier Patrik Back CEO, Pincho Nation

Samarbeidet fortsetter de neste to årene og omfatter Caspecos HR-system, som gjør det mulig for Pincho å administrere alt fra bemanningsplanlegging mot AI-prognoser, oppfølging av nøkkeltall i drift og drikkevarehåndtering til ansettelseskontrakter og lønnsutbetalinger.

-Vi er stolte over den fortsatte tilliten. Nå ser vi frem til å fortsette å utvikle samarbeidet med Pinchos og hjelpe dem med å drive virksomheten videre, sier Daniel Tallbo, Key Account Manager i Caspeco.